Pavlov
ObecPavlov

Aktuality

Pozdrav dětem a rodičům ze ZŠ Dolní Věstonice

Datum: 4. 4. 2020

Posíláme odkaz na video, co jsme natočili ve škole jako pozdrav dětem a rodičům.Zápis do ZŠ Dolní Věstonice

Datum: 4. 4. 2020

Oznamujeme rodičům předškoláků, že zápis do 1.třídy na ZŠ Dolní Věstonice se uskuteční dálkově ve dnech 3. až 20. dubna.
Podrobné pokyny a informace k zápisu najdete na www.zsvestonice.cz .

Informace pro turisty

Datum: 2. 4. 2020

Informace obecního úřadu Pavlov pro turisty

Prosíme všechny turisty, kteří přijedou do katastru naší obce, aby respektovali všechny nařízení vlády o omezeném pohybu a hlavně dodržovali nošení ochranných pomůcek. Dále Vás žádáme, abyste se nezdržovali v zastavěné části obce a netvořili zde větší skupinky.

Doufáme, že rozumnou komunikací a lidským přístupem se nám podaří tuto krizovou situaci zvládnout co nejlépe.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
1. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů.
2. S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu 1. písm. a) až j),
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Sběrné místo

Datum: 2. 4. 2020

Sběrné místo je opět otevřeno a to dle rozvozového kalendáře. Je nutné dodržovat nezbytná bezpečnostní opatření, tj. nosit roušky, dodržovat diskrétní zónu a řídit se pokyny obsluhy.

Zápis dětí do MŠ

Datum: 27. 3. 2020

Zápis dětí do MŠ

Omezení provozu Pošty Partner Pavlov od 23. 3. 2020

Datum: 20. 3. 2020

Omezení provozu Pošty Partner Pavlov:
od 23. 3. 2020 do odvolání

pondělí až pátek
13 - 14 hod pro důchodce 65+
14 – 16 hod pro ostatní

Informace pro seniory v souvislosti s koronavirem

Datum: 19. 3. 2020

Informace pro seniory v souvislosti s koronavirem

Informace pro občany - roznos ochranných roušek

Datum: 19. 3. 2020

Informace pro občany

Oznamujeme občanům, že od 19. 3. 2020
od 17 hod se budou po obci roznášet
ochranné roušky. Kdo z občanů nebude
k zastižení, může si je vyzvednout na poště
v době otevírací doby.

Krizové opatření - uzavření sběrného místa

Datum: 18. 3. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne
15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření dochází s účinností od 18. 3. 2020 k uzavření sběrného místa.
Děkujeme za pochopení.

Opatření Úřadu práce v karanténě

Datum: 16. 3. 2020

V neodkladných záležitostech je možné se obrátit na služby podatelny, ve dnech pondělí a středa od 9.00 do 12.00 hodin.

Krizové opatření - změna úředních hodin

Datum: 16. 3. 2020

Změna úředních hodin na OÚ Pavlov a MěÚ Mikulov

Ordinační doba MUDr. Pavelky

Datum: 16. 3. 2020

Vzhledem ke zhoršující se situaci s výskytem
koronaviru jsme nuceni přijmout od pondělí
16.3.2020 následující opatření :

ORDINAČNÍ DOBA: Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek: Mikulov 7.00 - 11.00, Středa : Drnholec 6.30 - 9.30 hodin.

Další informace na www.pavelka-medical.cz

Knihovna - uzavření

Datum: 16. 3. 2020

Knihovna v Pavlově je od 12. 3. 2020 do odvolání zavřená.

Sdělení firmy Galileo ve věci zasílání informací mailem z webových stránek obce

Datum: 16. 3. 2020

Sdělení firmy Galileo ve věci zasílání informací mailem z webových stránek obce

Vážený zákazníku,
vzhledem k nárazové potřebě všech zákazníků (nouzový stav - koronavir) informovat své občany (obce a města) a rodiče (školy) pomocí modulu informace emailem z webových stránek došlo k zahlcení fronty odeslaných emailů. Nárůst odeslaných emailů nárazově vzrostl o 600 % než je běžný průměr a to způsobilo, že emaily se doručí ne v řádu minut ale hodin. Fronta čekajících emailů na odeslání se postupně zmenšuje, takže všechny odeslané informace emailem budou doručeny.

Omlouváme se za případné komplikace.

Informace z OÚ na podnět předaný na Ministerstvo vnitra

Datum: 11. 3. 2020

Informace z OÚ na podnět předaný na MV

Poplatek za odpady a psy v roce 2020

Datum: 8. 1. 2020

V letošním roce se za svoz odpadů vybírá částka Kč 400,- za osobu nebo objekt, osvobozeny jsou děti do 1 roku věku.

Poplatek za psa je ve výši Kč 100,- a za každého dalšího také 100,-.

Osoby starší 65 let platí za psa 50,- a za každého dalšího 50,-.

Platby je možné zasílat na účet č. 19-2036780247/0100,
VS = číslo domu.

Platby v hotovosti jsou možné v úřední dny od 8-12 hod a 13 -17 hod.

Poplatky musí být uhrazeny do 31. 3. 2020, po tomto termínu Vám nebudou popelnice na komunální odpad vyvezeny.

Kalendář svozů odpadu na rok 2020

Datum: 17. 12. 2019

Kalendář svozů odpadu na rok 2020 - pozor změna:

- byl zrušen svoz domovního odpadu poslední čtvrtek v měsíci

Upozornění vlastníkům nemovitostí - ořez dřevin

Datum: 26. 8. 2019

Upozornění vlastníkům nemovitostí - ořez dřevin

Upozornění Policie ČR

Datum: 10. 7. 2019

Policie ČR oznamuje, že v sobotu 6. 7. 2019 kolem 22 hod na ul. Klentnická u hotelu Pavlov lákal muž štíhlé postavy do svého vozu tmavé barvy typu sedan devítileté dítě.
Prosíme případné svědky této události, aby se svými svědeckými informacemi kontaktovali linku 158 nebo obvodní oddělení Policie ČR v Mikulově.
Současně vyzýváme rodiče a děti ke zvýšené opatrnosti, zvláště pak k cizím osobám.

Informace pro spolky

Datum: 24. 4. 2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Poplatek za odpady a psy na rok 2019

Datum: 26. 2. 2019

Dobrý den vážení občané, v letošním roce se za svoz odpadů vybírá částka Kč 400,- za osobu nebo objekt,
osvobozeny jsou děti do 1 roku věku.
Poplatek za psa je ve výši Kč 100,- a za každého dalšího také 100,-.
Důchodci platí za psa 50,- a za každého dalšího 50,-.

Platby je možné zasílat na účet č. 19-2036780247/0100, VS = číslo domu.

Platby v hotovosti jsou možné v úřední dny od 8-12 hod a 13 -17 hod.

Poplatky musí být uhrazeny do 31. 3. 2019, po tomto datu Vám nebudou popelnice na komunální odpad vyvezeny!

Kalendář svozů na rok 2019

Datum: 18. 12. 2018

kalendář svozů na rok 2019

My třídíme nejlépe

Datum: 3. 12. 2018

My třídíme nejlépe - certifikát za 1. místo v soutěži obcí a měst JMK v kategorii 501 - 2000 obyvatel.

Děkujeme občanům, že třídí odpad.

Žádost

Datum: 5. 9. 2018

Žádáme občany, aby do kontejneru u hřbitova ukládali pouze hřbitovní odpad.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění Policie ČR

Datum: 24. 7. 2018

Upozornění od Policie ČR
Upozorňujeme, že v poslední době dochází ke zvýšenému počtu krádeží jízdních kol.
Snažte se co nejlépe zajistit svá jízdní kola a v žádném případě je nenechávejte bez dozoru v nosičích na osobních automobilech.

Jízdní řád - platný od 3.4.2018

Datum: 28. 3. 2018

Jízdní řád - platný od 3.4.2018

Registrace na webových stránkách obce Pavlov

Datum: 18. 9. 2017

Registrace na webových stránkách obce Pavlov

Registrace

Datum: 15. 8. 2017

Registrace na webových stránkách

Upozornění Policie ČR

Datum: 10. 2. 2014

.

Turistický portál

Datum: 9. 5. 2011

.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 226
TÝDEN: 634
CELKEM: 106239

Odkazy

firebrno

krizport

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)