Pavlov
ObecPavlov

Výbory a komise

Finanční výbor

 • Monika Topolanská - předsedkyně výboru
 • Marie Hanusová
 • Dana Valkovičová

Kontrolní výbor

 • Pavel Hajda - předseda výboru
 • JUDr. Pavla Čížová
 • Ing. Jiří Hanus 

Stavební výbor

 • Ing. Pavel Krška - předseda výboru
 • JUDr. Pavel Műller
 • Jiří Šilinek ml.

Zemědělský výbor

 • Ing. Zdeněk Strapina - předseda výboru
 • Ing. Martin Heger
 • Roman Antoš

Kulturní výbor

 • JUDr. Pavla Čížová - předsedkyně výboru

AGENDY VÝBORŮ

Agenda a kompetence finančního výboru – zpracovala Monika Topolanská

 • Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 • Provádí přípravu rozpočtu obce, rozpočtových změn a kontroluje jeho plnění v průběhu kalendářního roku
 • Navrhuje rozpočtové provizorium
 • Sleduje placení daní a poplatků
 • Kontroluje evidenci movitého a nemovitého majetku obce, zda je využívám účelně a hospodárně a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce
 • Kontroluje pokladní knihy, hotovost, stav financí na účtech
 • Vyjadřuje se k OZV, která stanovuje vybírání místních poplatků
 • Vyjadřuje se k zápisům v auditech a kontrolách na úseku obecního rozpočtu
 • Vyjadřuje se k zamýšleným úvěrům obce a zástavám obecního majetku
 • Kontroluje vynaložené náklady na investiční akce
 • Sleduje případné čerpání dotací
 • Plní další úkoly, kterými ho pověří ZO
 • V rámci preventivní a průběžné kontroly předkládá zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku

Agenda a kompetence kontrolního výboru – zpracoval Pavel Hajda

 • Kontroluje činnost obecního úřadu a veškerých organizací zřízených obcí a poskytuje zastupitelům obce doporučení k zefektivnění jejich práce, kontrola archivace dokumentů.
 • Kontroluje dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, kontrola plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Vyjadřuje se ke stížnostem, peticím a připomínkám občanů.
 • Kontrola plnění usnesení zastupitelstva.
 • Kontrola správnosti uzavřených smluv, pojistných smluv obce a příp. návrhy jejich změn.
 • Kontroluje plnění smluv uzavřených obcí.
 • Kontroluje obecně závazné vyhlášky obce (OZV).
 • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory.

Agenda kulturního výboru – zpracovala JUDr. Pavla Čížová

 • Spolupracuje při pořádání společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí organizovaných obcí, místními občany, sdruženími, školkou a na jejich vyhodnocení.
 • Eviduje informace pro případnou pomoc seniorům, nemohoucím a sociálně slabým obyvatelům a zajímá se o její zajištění.
 • Vyjadřuje se k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti sociální a zajímá se o výsledek.
 • Spolupracuje na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje kultury na území obce, sportu, vzdělávání.
 • Vyjadřuje se k návrhům na výši finančních příspěvků na školní, kulturní, sportovní, vzdělávací a společenské aktivity z prostředků obce.
 • Vyjadřuje se k nalezení záměru využití budovy bývalé školy v Pavlově a spolupracuje na možnosti nalezení jejího využití v oblasti společenské, kulturní, vzdělávací nebo sportovní.
 • Spolupracuje na zpracování koncepce rozvoje v oblasti turismu a prezentace obce, včetně následujícího vyhodnocení

Agenda zemědělského výboru – zpracoval ing. Zdeněk Strapina

 • Vyjadřuje se k problematice zemědělství, životního prostředí a odpadového hospodářství na území obce Pavlov.
 • V oblastech zemědělství, životního prostředí a odpadového hospodářství je nápomocen k řešení problémů.
 • Zajímá se o dotační tituly v oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství
 • Vyjadřuje se k povolení kácení stromů a keřů.
 • Vyjadřuje se ke stavu veřejné zeleně, k úpravám zeleně, návrhům na nové výsadby, návrhům naučných stezek, odpočinkových míst, cyklistických tras apod.
 • Plní další úkoly zadané zastupitelstvem v rámci zemědělské činnosti, životního prostředí a odpadového hospodářství.

Agenda stavebního výboru – zpracoval ing. Pavel Krška

 • Spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje obce a přípravě investičních záměrů obce
 • Ve spolupráci s obecním úřadem projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu obce
 • Vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu obce; regulačních plánů a podobných dokumentů
 • Vyjadřuje se k investičním záměrům obce
 • Vyjádření stavebního výboru je podkladem pro stanovisko obecního úřadu k stavebním záměrům na území obce
 • Vyjadřuje se k rozvoji obce ze stavebního a estetického hlediska
 • Vyjadřuje se a navrhuje ve spolupráci s obecním úřadem řešení a opatření na území obce z hlediska dopravního, zejm. v otázce parkování, bezpečnosti chodců, plynulosti a bezpečnosti dopravy atd.
 • Aktivně zjišťuje dostupné dotační výzvy, které se týkají obce
 • Aktivně zjišťuje i jiné možnosti financování jako jsou různé granty či nadace s cílem získat finance pro obecní záměry, případně pak pro záměry občanů Pavlova

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Pranostika na akt. den

Čím dříve listí opadá, tím úrodnější rok.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 175
TÝDEN: 823
CELKEM: 255791

Odkazy

firebrno

krizport

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Překlad (translations)